Høringer

Her kan du se hvilke høringer vi har besvart i det siste. Klikk på lenkene for å lese høringene og svarene våre.

12. desember 2019

Forslag til endringer i allmenngjøringsloven § 11.

Høringsbrev fra Arbeids- og sosialdepartementet

Høringssvar fra Yrkestrafikkforbundet

 

15. september 2019

Endringer i Arbeidsmiljøloven - Styrking av håndhevingen av innleie. og likebehandlingsreglene. 

Høringsnotat fra Arbeids- og sosialdepartementet

Høringssvar fra Yrkestrafikkforbundet til YS

Høringssvar fra YS

 

1. september 2019

Endringer i vegtrafikkloven og yrkestransportloven. Tilbakehold av kjøretøy for å sikre betaling av økonomisk sanksjon for overtredelse av vegtrafikklovgivningen.

Høringsbrev fra Statens vegvesen

Høringssvar fra Yrkestrafikkforbundet

 

3. juli 2019

Endringer i arbeidsmiljøloven, allmenngjøringsloven og forskrift om utsendte arbeidstakere – tiltak for bedre å kunne håndheve brudd på opplysningsplikt og manglende etterlevelse av stansingsvedtak mv.

Høringsbrev fra Arbeidstilsynet

Høringssvar fra Yrkestrafikkforbundet

 

17. desember 2018

Endring av drosjereguleringen - oppheving av behovsprøvingen mv. 

Høringsbrev fra Samferdselsdepartementet

Høringssvar fra Yrkestrafikkforbundet

Hei, jeg heter Frank. Hva kan jeg hjelpe med?