Medlemsavgift/kontingent

Pris
Medlemskontingenten i YTF består av en sentral del (1,5 prosent) og en lokal del (minimum 0,17 prosent). I 2021 blir det ved lokalkontingent på 0,17% maksimalt 600,- og minimum kr. 111,- per måned. Noen avdelinger har vedtatt en høyere lokal kontingent. Du får skattefradrag for inntil 3850 kroner av kontingenten hvert år.

Her kan du melde deg inn i Yrkestrafikkforbundet

Hva brukes pengene til?
Den sentrale kontingenten går til å dekke utgifter til advokater, rådgivere og andre medarbeidere i sekretariatet, samt drift av organisasjonen. Den lokale kontingenten går til medlemspleie og arrangementer lokalt.

Hvordan betale inn?
Medlemmer som ikke har kontingenttrekk hos arbeidsgiver, skal betale kontingenten med avtalegiro eller e-faktura. Når du mottar første faktura og betaler denne via nettbanken så vil du få valget om å opprette avtalegiro/e-faktura der. Hvis du arbeider mindre enn 50 % stilling betaler du 50 % kontingent.  Dette må du selv informere om til YTF på medlem@ytf.no

Skoleelev eller lærling?
Er du skoleelev (transport og logistikk) eller lærling? Da er du fritatt for kontingenten, men har fortsatt mulighet til å søke om støtte til fagbrev. Som skoleelev og lærling har du også rett på juridisk bistand.

Sykemeldt eller på AAP?
Ved sykdom betaler du full kontingent i et år enten gjennom trekk hos arbeidsgiver eller ved å motta faktura fra YTF sentralt. Dersom man er syk utover 1 år og går over på arbeidsavklaringspenger fra NAV er du fritatt for kontingent. Det forutsetter at du sender oss kopi av vedtaket du har fått fra NAV til medlem@ytf.no, og merk at fritaket gjelder fra datoen du sender oss NAV-vedtaket. Det må også sendes inn nytt vedtak når det gamle er utgått ellers mister man sine rettigheter hos YTF.

Arbeidsledig eller permittert?
Om du blir arbeidsledig eller permittert betaler du minstekontingent på 100 kr/mnd. fra den dagen du melder ifra om dette til oss på medlem@ytf.no. Dette gjelder frem til du er i jobb igjen.

Du må gi beskjed så fort du er tilbake i jobb så kontingenten blir korrekt. Dersom du er registrert som arbeidsledig og noe skulle skje i det nye arbeidsforholdet kan du miste rettighetene dine hos YTF.

Pensjonist?
Er du pensjonistmedlem? Da er du fritatt for kontingent, men kan velge å betale 350 kroner i året for et medlemskap i pensjonistforeningen. Er du yrkesaktiv pensjonist betaler du derimot kontingent etter vanlige satser. Mer om dette kan du lese på pensjonistenes side.

Hei, jeg heter Frank. Hva kan jeg hjelpe med?